-33%
قیمت اصلی 750,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.
-12%
قیمت اصلی 5,680,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,995,000 تومان است.
-12%
قیمت اصلی 2,760,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,428,800 تومان است.
-5%

فرز انگشتی گلو بلند

فرز انگشتی گلو بلند...

قیمت اصلی 3,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,945,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 7,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.
-5%

فرز انگشتی گلو کوتاه

فرزانگشتی کوتاه نک...

قیمت اصلی 2,814,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,673,300 تومان است.

فرز مینیاتوری

فرز مینیاتوری...

2,300,000 تومان
-4%
قیمت اصلی 5,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,650,000 تومان است.
تماس بگیرید
تماس بگیرید