-22%
268,000 تومان 209,000 تومان
مقایسه
-6%
368,000 تومان 345,000 تومان
مقایسه
-10%
300,000 تومان 270,000 تومان
مقایسه
-5%
328,000 تومان 312,000 تومان
مقایسه
-5%
298,000 تومان 284,000 تومان
مقایسه
-5%
268,700 تومان 255,000 تومان
مقایسه
-6%
725,000 تومان 682,000 تومان
مقایسه
-6%

ابزار برقی

دریل 13 نک مدل DH-8513

549,000 تومان 516,000 تومان
مقایسه
3,020,000 تومان
مقایسه
40,850,000 تومان
مقایسه
23,000,000 تومان
مقایسه
23,000,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
8,000,000 تومان
مقایسه
20,700,000 تومان
مقایسه
23,000,000 تومان
مقایسه
5,020,000 تومان
مقایسه

دریل سر کج

پایه دریل IBS 16

تماس بگیرید
مقایسه
4,540,000 تومان
مقایسه
-10%
879,000 تومان 790,000 تومان
مقایسه
7,000,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
7,850,000 تومان
مقایسه
2,890,000 تومان
مقایسه
2,600,000 تومان
مقایسه
3,150,000 تومان
مقایسه
2,450,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-11%
445,000 تومان 395,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-8%
1,120,000 تومان 1,025,000 تومان
مقایسه
360,000 تومان
مقایسه
480,000 تومان
مقایسه
1,050,000 تومان
مقایسه
599,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
850,000 تومان
مقایسه
1,680,000 تومان
مقایسه
1,550,000 تومان
مقایسه
325,000 تومان
مقایسه
500,000 تومان
مقایسه
440,000 تومان
مقایسه
380,000 تومان
مقایسه
370,000 تومان
مقایسه
-9%
1,050,000 تومان 960,000 تومان
مقایسه
-10%
440,000 تومان 398,000 تومان
مقایسه
-13%
680,000 تومان 590,000 تومان
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
تماس بگیرید
مقایسه
-9%
1,400,000 تومان 1,270,000 تومان
مقایسه
-11%

ابزار برقی

دریل چکشی کیفی...

430,000 تومان 383,000 تومان
مقایسه
360,000 تومان
مقایسه
-28%
760,000 تومان 550,000 تومان
مقایسه
-11%
930,000 تومان 830,000 تومان
مقایسه