-7%
قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,000,000 تومان است.

اره نواری (فلکه ای)

اره فلزبر نواری شپخ...

تماس بگیرید
-29%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه ای فمی مدل...

قیمت اصلی 75,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 53,000,000 تومان است.
-17%
قیمت اصلی 25,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,497,000 تومان است.
-17%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

قیمت اصلی 21,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,177,000 تومان است.
-17%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه 12 اینچ شپخ...

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,817,000 تومان است.
-17%
قیمت اصلی 24,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,667,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,000,000 تومان است.
-11%
قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,900,000 تومان است.
-16%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

قیمت اصلی 23,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,400,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,970,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,200,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 17,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,700,000 تومان است.

اره همه کاره و افقی بر

اره افقی بر (همه کاره)...

تماس بگیرید
-17%
قیمت اصلی 59,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,385,000 تومان است.
-0%
قیمت اصلی 4,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,095,000 تومان است.
-12%
قیمت اصلی 20,640,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,164,000 تومان است.
-2%
قیمت اصلی 6,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300,000 تومان است.
-17%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه شپخ مدل BASA1

قیمت اصلی 12,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,707,000 تومان است.

اره نواری (فلکه ای)

اره فلزبر نواری شپخ...

تماس بگیرید
-9%
قیمت اصلی 24,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,900,000 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 13,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,600,000 تومان است.
-17%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

قیمت اصلی 10,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,047,000 تومان است.
-12%
قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,380,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 10,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,000,000 تومان است.
-10%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

قیمت اصلی 14,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,000,000 تومان است.
-17%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

قیمت اصلی 18,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,687,000 تومان است.
-17%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه ای فمی مدل...

قیمت اصلی 26,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,327,000 تومان است.
-17%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه ای فمی مدل...

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,197,000 تومان است.
-17%

اره نواری (فلکه ای)

اره فلکه ای فمی مدل...

قیمت اصلی 8,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,387,000 تومان است.
-1%

اره فارسی بر

اره فارسی بر کشویی...

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,610,000 تومان است.
-13%
قیمت اصلی 19,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,500,000 تومان است.
-6%
قیمت اصلی 3,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,480,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 4,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,400,000 تومان است.
-13%
قیمت اصلی 6,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,990,000 تومان است.
-15%
قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,820,000 تومان است.

اره همه کاره و افقی بر

اره افقی بر (همه کاره)...

تماس بگیرید
-13%

اره همه کاره و افقی بر

اره افقی بر (همه کاره)...

قیمت اصلی 3,988,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,470,000 تومان است.