کارواش ذغالی 120 بار بلک اند دکر مدل PW 1400 TDK PLUS

تماس بگیرید

کارواش ذغالی 120 بار بلک اند دکر مدل PW 1400 TDK PLUS
چـرخ های منـاسب جهت حمـل و نقـل آسـان‌تر
قابلیت نگهداری متعلقات بر روی دستگاه
قفل احتیاط پاشش بر روی دسته
نازل دورانی جهت جرم زدایی
نــازل سوزنــی و خطــی
دسته پاشش با قابلیت اتصال به متعلقات دیگر
بـرس ثابت (صاف) جهـت شستشـوی خودرو
برس گرد مخصوص شستشو بر روی زمین
دارای فیــلتر صــافی آب ورودی

مقایسه