چکش تخریب هیلتی مدل TE1500-AVR
Universal metal drill TE1500-AVR

تماس بگیرید

توان:۱۸۰۰ وات
انرژی هرضربه:۳۰ ژول
تعداد ضربه در هر دقیقه:۱۶۲۰ ضربه

نوع مصرف:
-قدرت بسیار زیاد تخریب.
-تخریب گسترده در سطح.
-تخریب روی شبکه ی آرماتور.
-تخریب پله ها،رایزر ها و چاه.
-کندن آسفالت ازکف