سوهان چوب ساب تخت 20 سانت ایران پتک مدل PA 21202

تماس بگیرید

رسوهان چوب ساب تخت 20 سانت ایران پتک مدل PA 21202
جهت سوهان کاری در صنایع چوب و درودگری
تولید شده از فولاد ابزاری مرغوب
سختی کاری شده
دارای آج ضربدری
تولید شده مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 10355
ضمانت 6 ماهه از سوی شرکت سازنده (ایران پتک)