داس موتوری اینهل مدل BG-BC 43

تماس بگیرید

داس موتوری اینهل مدل BG-BC 43
دارای موتور دو زمانه درجه بالا و لرزش پایین.
دسته دارای تمام عناصر کنترل.
دسته بلند ساخته شده از لوله آلومینیوم برای کار خستگی ناپذیر.
دارای تیغه 4 دندانه.
عملکرد ضد لرزش.
بند حمل کاربر پسند.
دسته اضافی قابل تنظیم (دسته دوچرخه ای) ساخته شده از آلومینیوم برای کار آسان و دقیق.
میل لنگ نصب شده در دو طرف.
با ضمانت يک ساله محک.
ساخت چين به سفارش شرکت آينهل آلمان.

مقایسه